Ansatte

Vegard Paulsen

Daglig og faglig leder
/ Aut. Regnskapsfører

tlf nr 33 48 46 85
vegard.paulsen@topconsult.no

Ann-Karin Odden Frugaard

Aut. Regnskapsfører

tlf nr 33 48 46 87
ann-karin@topconsult.no

Anette Svanøe Hafstad

Aut. Regnskapsfører

tlf nr 33 48 46 86
anette@topconsult.no

Lena Gulliksrud

Regnskaspskonsulent

tlf nr 33 48 46 89
lena@topconsult.no

Camilla Liberg

Regnskaspskonsulent

tlf nr 33 48 46 88
camilla.liberg@topconsult.no