Bedriftsøkonomisk rådgivning

Med over 20 års erfaring kan vi gi deg gode råd som kan hjelpe deg og din bedrift med å spare tid og penger. Vi har erfaring på mange områder, noe som gjør at vi ser bedriften din som en helhet. Vi ser på det økonomiske, hvordan dere markedsfører dere, hvordan bedriften er organisert og ledet, kvalitetsstyring samt logistikk.

Ta kontakt med TopConsult for en prat om økonomisk rådgivning.

Skatteplanlegging

Skatt er et område man kan spare mye på ved å planlegge. Aktuelle problemstillinger kan for eksempel være vurderingsprinsipper for fastsettelse av varelager, riktig tidspunkt for investering, eller valg av fornuftig investeringsprofil.

Budsjettering

Skal regnskapsinformasjonen bli et virkelig godt styringsverktøy er det viktig at man stadig kan sammenligne resultatene med et grundig utarbeidet budsjett. Vi hjelper deg med dette, for at du kan få den rette informasjonen i tide, slik at du kan nå dine mål.

Regnskapsanalyse

Vi foretar fullstendig regnskapsanalyse av dine regnskapstall med beregning av blant annet: omløpshastighet på varelager og kundefordringer, gjennomsnittlig kredittid, rentabilitet og soliditet. Innen finansiering kan vi gi deg veiledning i finansieringsmåter og -muligheter, og bistå deg med utfylling av lånesøknader.

HMS

HMS er et viktig og mye omtalt område. Vi kan utarbeide håndbok for helse, miljø og sikkerhet. Vi er ikke spesialister på alt, men arbeider ut fra et helhetlig syn, og kan knytte til oss fagkompetanse på områder hvor vi selv ikke er spesialister.

Ta kontakt med TopConsult for en prat om økonomisk rådgivning.