Våre tjenester

TopConsult AS er et kompetent og autorisert regnskapsbyrå for små og mellomstore bedrifter. Med over 30 års erfaring har vi opparbeidet god bransjekunnskap, og ser alltid etter potensiale i bedriften. Som regnskapsfører blir vi godt kjent med din bedrift, og kan gi deg veloverveide anbefalinger og råd.

Vi tilbyr følgende tjenester:

Vi ivaretar din bedrifts regnskapsmessige og bedriftsøkonomiske behov. Vi jobber hovedsakelig med små og mellomstore bedrifter over hele Norge.

Pris for våre tjenester

Mange lurer på hva det koster å engasjere en regnskapsfører. Det mange glemmer å tenke på er hvor mye man kan spare både tidsmessig og økonomisk på å ha en kompetent regnskapsfører tilknyttet sin bedrift.

Vi gir deg kompetente råd, tilpasset din økonomiske situasjon. Vi følger nøye med på den økonomiske utviklingen av din bedrift, og vil komme med kvalifiserte råd som gir deg effekt.

Sett bort jobben til noe som kan, og liker økonomi - og bruk din dyrebare tid på det du er god på.

I møte med våre klienter legger vi vekt på høy faglig kvalitet, tilgjengelighet og god service som økonomifaglig kompetansepartner. Vi er løsningsorienterte og søker å skape gode resultater og verdier for våre oppdragsgivere.

Vi opererer for tiden med følgende satser for våre tjenester utført av autoriserte regnskapsførere:

 

Ordinært regnskap og lønnsarbeid: 975,- per time

Andre tjenester: Årsoppgjør, skattemeldinger, firmaetablering, rådgivning, bistand ved finansiering, budsjettering: 1 150,- per time

Offentlig rapportering (stk pris):

A melding: 320.-

Mva oppgave: 440,-

AR oppgave: 2 100,-

Priser er oppført eks. mva.

Vi kan også tilby fastpris i særskilte tilfeller.

Priser for elektroniske løsninger avtales særskilt etter behov.

Vi tilbyr også kostnadsfritt førstegangsmøte hvor vi sammen gjør en gjennomgang av din bedrift for å avdekke din bedrifts behov for våre tjenester.

Ta kontakt med TopConsult AS, så kan vi skreddersy en regnskapstjeneste som passer din bedrifts behov.