Ekstern regnskapsfører

Hva er fordelene med en ekstern regnskapsfører?

Mange bedrifter lurer på om de må ha en ekstern regnskapsfører. Det er ingen krav til dette, men det vil gi bedriften mange fordeler. Generelt kan vi si at bedriften vil spare både tid og penger på å ha en ekstern regnskapsfører. Denne tiden kan du istedenfor bruke på kjernevirksomheten din. Som din regnskapsfører kan vi hjelpe deg med forskjellige regnskapstjenester som vil gjøre hverdagen din enklere.

Regnskapsføring og rapportering

Det er nødvendig å følge med på regnskapet, men det kan være en tidkrevende og utfordrende oppgave. Alle bedrifter er ulike og har forskjellige målsetninger. Derfor hjelper vi deg med å rapportere etter den frekvensen du ønsker, i henhold til regnskapsloven.

Innrapportering av momsoppgjør

Som bedrift er du pliktig til å betale moms og sende inn omsetningsoppgaver seks ganger årlig. Dette skal gjøres 10. april, 10. juni, 31. august, 10. oktober, 10. desember og 10. februar. Hvis du omsetter for mindre enn en million kroner kan du søke om å levere en gang i året. Med oss som din eksterne regnskapsfører slipper du å huske på alt dette, og du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet.

Ta kontakt med TopConsult for en uforpliktende prat om ditt regnskap.

Vi sørger for at du overholder regler og retningslinjer

Lover og regler for regnskapsføring endrer seg stadig og kan være krevende å holde seg oppdatert på. Vi holder oss oppdatert på lovendringer og regelverk, og med oss som regnskapsfører trenger du ikke ha fokus på dette.

Årsoppgjør

Årsoppgjøret inneholder en mengde forskjellige dokumenter for regnskapsåret. Det er ikke alltid like lett å holde orden på hva som skal innrapporteres, men dette kan vi hjelpe deg med.

Lønnskjøring

Etterhvert som bedriften vokser kan det være utfordrende å kjøre lønninger og rapportere det som skal rapporteres etter lovverket. Vi kan hjelpe deg med å finne et lønningssystem som passer din bedrift.

Fakturering med OCR og purrerutiner

Kunder som ikke betaler fakturaer i tide kan skape mye frustrasjon Vi har systemer med OCR som automatisk registrerer når kundene betaler faktura, og purrer på dem om de ikke gjør det. Dette vil spare deg for mye tid og frustrasjon i hverdagen.

Økonomistyring og budsjettering på dine premisser

Å utarbeide budsjetter er en viktig og ofte tidkrevende prosess. Vi gir deg tips og rådgir deg innen budsjettering.

Registrering av endringer i bedriften

En bedrift er stadig i endring. Eksempler på endringer kan være nye ansatte, ny adresse ny daglig leder eller nytt styre. Når det skjer endringer skal det rapporteres til forskjellige instanser eksternt og internt. Vi hjelper deg med administrative rutiner som for eksempel bistand ved endringer til Brønnøysundregistrene, styre- og generalforsamlingsprotokoller.

Ta kontakt med TopConsult for en uforpliktende prat om ditt regnskap.