Frister

Her får du en oversikt over hvilke frister du bør ha oversikt over


Bokføringsperiodene
Betalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betalingsfrist merverdiavgift

Jan/feb
15. mars
10. april

Mars/april
15. mai

10. juni

Mai/juni
15. juli
31. august

Juli/august
15. september

10. oktober

Sept./okt
15. november

10. desember

Nov/des
15. januar

10. februar

Her får du en oversikt over hvilke frister du bør ha oversikt over


Bokføringsperiodene
Betalingsfrist skattetrekk og arbeidsgiveravgift
Betalingsfrist merverdiavgift

Jan/feb
15. mars
10. april

Mars/april
15. mai

10. juni

Mai/juni
15. juli
31. august

Juli/august
15. september

10. oktober

Sept./okt
15. november

10. desember

Nov/des
15. januar

10. februar

Dersom fristen faller på en helg eller helligdag, utsettes fristen til første virkedag.

Ta gjerne kontakt med oss i TopConsult AS om du har spørsmål om frister.