Årsoppgjør og ligningspapirer

På slutten av året er alle bedrifter pliktig til å rapportere sitt offisielle årsregnskap og ligningspapirer til det offentlige. Årsoppgjøret skal inneholde resultatregnskap, balanse og en eventuell årsberetning. Hvordan du skal innrapportere årsoppgaven avhenger av hvilken selskapsform du har. Hvis du ikke ønsker å sette deg inn i hvordan du skal rapportere årsoppgaven for din bedrift, ta kontakt med TopConsult AS.

Årsoppgjør for enkeltpersonforetak

Mange enkeltpersonforetak har som mål å føre regnskapet selv, men opplever etterhvert at dette kan koste mer tid og frustrasjon enn de sparer. Derfor engasjerer mange en ekstern regnskapsfører for å kunne konsentrere seg om bedriften. I årsoppgjøret for enkeltpersonforetak må den som er registrert som eier blant annet levere selvangivelsen, ettersom personlig skatt skal regnes ut i forhold til årsoppgjøret.

Kontakt oss i TopConsult AS for mer informasjon om årsoppgjør for enkeltpersonforetak.

Årsoppgjør for aksjeselskap

For aksjeselskap er prosessen med å levere årsoppgjøret mer innviklet. Årsoppgjøret sendes inn til Brønnøysundregistrene. I årsoppgjøret for aksjeselskap er man nødt til å beskrive bedriftens sentrale forhold å bedriftens finansielle situasjon og utvikling for det siste året. Det skal også leveres en årsberetning som er en liten beskrivende historie om virksomhetens status det siste året.

Kontakt oss i TopConsult AS for mer informasjon om årsoppgjør for aksjeselskap.