Valg av selskapsform

Hvilken selskapsform bør jeg velge?

Valg av selskapsform er ofte et av de første spørsmålene som dukker opp når du skal etablere egen bedrift. Du bør tenke nøye gjennom dette og innhente relevant informasjon om hvilken selskapsform som best kan passe for deg. Det finnes ulike fordeler og ulemper med de forskjellige selskapsformene. Dette kommer an på bedriftens mål for fremtiden, hvilken risiko bedriften er villig til å ta og bedriftens økonomiske situasjon. Ved etablering av mindre bedrifter vil ofte valget stå mellom følgende alternativer:

Fordeler og ulemper med Enkeltpersonforetak (ENK)

Enkeltpersonforetak (ENK) gir bedriften fleksibilitet på flere områder med tanke på at det ikke kreves egenandel. På den andre siden er det høy risiko ettersom bedriften er registrert på eierens navn. Dette vil si at firmaets gjeld er registrert på eieren og at hvis firmaet går i underskudd, vil eierens private økonomi påvirkes.

Fordeler og ulemper med Ansvarlig selskap (ANS)

Ansvarlig selskap er et selskap med flere eiere. Flere eiere kan gi fordeler med tanke på økonomisk sikkerhet og at de jobber sammen om et felles mål. Eierne har et personlig ansvar for virksomhetens gjeld. I praksis er det to former for ansvarsfordeling som er aktuelle. I et ansvarlig selskap (ANS) har alle deltakerne et personlig ansvar for hele gjelden (solidaransvar). Det en deltaker ikke kan betale, kan kreves helt og fullt fra hvem som helst av de andre. I et selskap med delt ansvar (DA) har deltakerne samlet et personlig ansvar for hele selskapsgjelden, men hver deltaker kan bare belastes opptil sin eierandel.

Fordeler og ulemper med aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap (AS) skiller seg fra de to første selskapsformene ved at eier/eierne ikke har personlig ansvar for selskapets forpliktelser. Dette gir lavere økonomisk risiko. Eier/eierne kan i utgangspunktet bare tape det som er skutt inn som aksjekapital i selskapet. For å stifte et aksjeselskap må man ha en egenkapital på minimum 30 000 kroner.

Ta kontakt med TopConsult for rådgivning om hvilken selskapstype du bør velge.